• Висококачествено обслужване;
 • Възможност за отдаване под наем на Вашия имот;
 • 24-часова целогодишна охрана и видео-наблюдение на общите части;
 • Kонтрол на достъп по входовете на комплекса, паркинга и общите части;
 • Озеленяване на общите части – благоустрояване, поддръжка, косене, поливане на зелените площи и декоративните растения;
 • Експлоатация и поддръжка на басейните и аквасъоръженията;
 • Почистване и осветление на общите части;
 • Ремонт и поддръжка на общите части – всички инсталации до входа на жилището Ви: електрическа, ВиК, телевизионна и интернет, телефон, пожаро-известителна, аварийно осветление, мълниезащитна и др.
 • Разходи за комунални услуги на общите части – вода, електричество, отопление;
 • Разходи за такси и консумативи, свързани с експлоатацията на всички асансьори и технически съоръжения;
 • Административно – управленски дейности и разходи, обслужване на рецепция за собствениците;
 • Реакция при всякакви аварии в жилището Ви
 • Всякакви други услуги и действия, които Дружеството за управление сметне за необходими с оглед изпълнението на неговите задължения в интерес на Възложителя.