Гостите и приятелите на Allure Beach Resort имат възможност да се насладят на преобладаващо слънчево време за периода от април до октомври. Климатът е мек, сух, с минимални валежи през лятото и най-благоприятното съчетание на високо атмосферно налягане, влажност и температура на въздуха. Мястото е привлекателна дестинация със своите свежи дневни ветрове и сравнително високи нощни температури

  • Средна температура на въздуха 27 С
  • Максимална температура на въздуха 33 С
  • Средна температура на морската вода през август 25 -26 С
  • Продължителност на деня 13-15 часа
  • Слънчева активност 8-11 часа на ден