Свободни апартаменти за продажба в Allure Beach Resort

Продават се апартаменти и магазини на шпакловка и замазка с всички заложени инсталации.

Цени от 34 499 евро.

Партер

 

Първи етаж

 

Втори етаж

 

Трети етаж

 

Четвърти етаж

 

Пети етаж

 

Шести етаж

 

Седми етаж

 

Осми етаж

 

Девети етаж

 

Десети етаж